Bent u ondernemer of DGA?

Wij bieden u de volgende diensten aan:

 

Financiële planning: hierbij worden alle (zakelijke en particuliere) inkomsten, uitgaven, vermogens en schulden in kaart gebracht, vanaf nu tot na de pensioenleeftijd. Ook wordt er een overzicht gemaakt van het (gewenst) besteedbaar inkomen. Zo ontstaat er een duidelijk inzicht in de financiële situatie bij leven, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Met deze financiële planning kunt u gerichte keuzes maken.

DGA Pensioenmonitor: pensioen in eigen beheer is een complex advies. Het is van belang dat u als dga op een goede en duidelijke manier geïnformeerd wordt over pensioenopbouw in uw eigen bv. Wij ondersteunen met deze adviesmethode zowel u als de accountant. Alle documenten (pensioenoverzicht, dekkings-specificatie, vermogensoverzicht, et cetera) presenteren wij overzichtelijk. Jaarlijks houden wij de hele pensioenregeling tegen het licht en bespreken we met u de stand van zaken. Hieruit blijkt of de regeling en/of de eventuele verzekeringsdekkingen moeten worden aangepast.

Financiering Eigen Woning: de financieringsmogelijkheden voor u als ondernemer worden steeds krapper en moeilijker. Wij kunnen u hierin begeleiden. Door onze jarenlange ervaring en goede contacten, zoeken wij samen met u naar een goede oplossing voor de koop of herfinanciering van uw eigen woning. Financiering Beleggingspand; voor dit soort panden gelden afwijkende financieringsregels en zijn er slechts een beperkt aantal banken beschikbaar. Hierbij is het van belang om bij de goede partij op het juiste niveau de financiering aan te vragen. Ook is het belangrijk dat de financieringsopzet goed doordacht is. Wij hebben goede contacten bij de meeste banken die deze financiering aanbieden en kunnen het hele traject daarin verzorgen.

Contact leggen met benodigde dienstverleners: uw onderneming heeft altijd een accountant/fiscalist nodig voor de jaarstukken en aangifte. Als u behoefte heeft aan andere dienstverleners (bijvoorbeeld de Arbodienst, een jurist of re-integratiedeskundige), kunnen wij u helpen. Wij brengen u in contact met de deskundige die bij u past.