Bent u een vrije beroepsbeoefenaar?

Wij bieden u de volgende diensten aan:

Intreding maatschap: vaak dient er onderhandeld te worden over bedrag en voorwaarden tot toetreding. Wij hebben veel ervaring met de medische sector, accountants en advocaten. Dit gebruiken wij om voor u de beste voorwaarden te bereiken.

Goodwill-financiering: dit is een bijzondere financiering, omdat goodwill voor de financier ‘lucht’ is en geen zekerheid biedt. Mede door de aangescherpte financieringsnormen en het afgenomen aantal financiers, is een goed advies hierbij van groot belang.

Aanmelding en advies (indien verplicht) beroepspensioenfonds: ondanks dat u ondernemer bent, is het in veel sectoren (vooral de medische sector) toch verplicht om deel te nemen in een pensioenfonds. Wij helpen u met de aanmelding en geven u advies over de mogelijke keuzes hierin.